Mətnin ölçüsü Plus Minus

Gün/Vaxt/Qrup/Dərs/Müəllim/Auditoriya
Printer