Mətnin ölçüsü Plus Minus

Kafedranın tərkibi:

Kafedra müdiri - hüquq elmləri namizədi, dosent Fəxrəddin Nağıyev

Müəllimlər: 1. Hüquq elmləri namizədi, dosent
Abduləli Abdullayev
2. Hüquq elmləri namizədi, dosent Mahir Tağıyev
3. Hüquq elmləri namizədi, dosent Romella Güləliyeva
4. Hüquq elmləri namizədi, dosent Şöhlət Kərimov
5. Hüquq elmləri namizədi Araz Qədiməliyev
6. Hüquq elmləri namizədi Tural Hacıyev
7. Hüquq elmləri namizədi Svetlana Quliyeva
8. Hüquq elmləri namizədi, baş müəllim Samir Nəbiyev
9. Hüquq elmləri namizədi, baş müəllim Vüsal Quliyev
10. Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Zaur Əzimov
11. Baş müəllim Gülarə Abasova
12. Müəllim Akif Rəfiyev
13. Müəllim Nelya Əliyeva
Printer