Mətnin ölçüsü Plus Minus

Kafedranın tərkibi:

Kafedra müdiri - Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Oruc Mənmmədov

Müəllimlər:
1. Hüquq elmləri doktoru Nazim Cəfərli
2. Hüquq elmləri doktoru Bəhram Zahidov
3. Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Zeynalabdin Ələkbərov
4. Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Mehdi Abdullayev
5. Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Asif Qədirov
6. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rahib Əkbərov
7. Tarix elmləri namizədi Rövşən Muğanlinski
8. Müəllim Rasim Zeynalov
Printer