Mətnin ölçüsü Plus Minus

Kafedranın tərkibi:

Kafedra müdiri - İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələddin Bədəlov

Müəllimlər:

1. Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ağamehdi Mehdiəliyev
2. Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Xatirə Hüseynova
3. Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Sevil Cahangirova
4. Müəllim Tahir Bədəlov
5. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Xanməmmədov Aqil
6. Müəllim Sürəyya Çinani
7. Müəllim Şəfizadə Elnurə
8. Müəllim Qasımova Gülnarə
9. Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əfəndiyev Rakib
10. Müəllim Rüstəm Şəfaqətov
11.İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Hacızalov Yalçın
Printer