Mətnin ölçüsü Plus Minus

Kafedranın tərkibi:
Kafedra müdiri - iqtisad elmləri namizədi, dosent Eldar Azadov

Müəllimlər:
1. İqtisad elmləri doktoru, professor Sabir Cümşüdov
2. İqtisad elmləri namizədi, dosent Natiq Qarayev
3. İqtisad elmləri namizədi, dosent Murad Bağırzadə
4. İqtisad elmləri namizədi, dosent Səadət Qəndilova
5. İqtisad elmləri namizədi, dosent Səidə Qurbanova
6. İqtisad elmləri namizədi, dosent Gülarə Süleymanova
7. İqtisad elmləri namizədi, dosent Zahid Aşirov
8. İqtisad elmləri namizədi, dosent Məmməd Məmmədov
9. Sosiologiya elmləri namizədi, baş müəllim İnşallah Qafarov
10. Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi, baş müəllim İbrahimxəlil İbrahimov
11. Baş müəllim Mələk Kərimova
12. Dissertant Elmira Zeynalova
Printer